สผ. สนับสนุนการบริหารจัดการขยะจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 2/2567

เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 สผ. กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 2/2567 โดยมี ศาสตราจารย์ธเรศ ศรีสถิตย์ เป็นประธานการประชุม และ นางรพีพร ขันโอฬาร รก.ผอ.กบก. ทำหน้าที่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งมีคณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมประชุม ประมาณ 35 คน โดยการประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ ดังนี้่ วาระสืบเนื่องเพื่อพิจารณา คือโครงการต้นแบบ Zero Waste จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการโดยเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต วาระเพื่อพิจารณา คือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาล เมืองพังงา ของเทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา

ศาสตราจารย์ธเรศ ศรีสถิตย์ เป็นประธานการประชุม
นางรพีพร ขันโอฬาร รก.ผอ.กบก. ทำหน้าที่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
นางกัญญาวีณ์ ลำสัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อมอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
ภาพรวมของการประชุมในครั้งนี

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content