สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สผ. ลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินที่จัดซื้อโดยเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลา และองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2566 นายชิดชนก สุขมงคล รองเลขาธิการ สผ. เป็นผู้แทนคณะอนุกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของกองทุนสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ สผ. ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 15 และผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจสอบและเร่งรัดการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งจัดซื้อโดยเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลา และองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสองแห่งได้ร่วมปรึกษาหารือ และรับคำแนะนำเกี่ยวกับการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียตามแนวทางจัดสรรงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งได้กำหนดแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วน ต่อไป

นายชิดชนก สุขมงคล รองเลขาธิการ สผ. เป็นผู้แทนคณะอนุกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของกองทุนสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ สผ.
รองเลขาธิการ สผ. พร้อมเจ้าหน้าที่ สผ. ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 15 และผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
ลงพื้นที่ตรวจสอบและเร่งรัดการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งจัดซื้อโดยเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลา และองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2566 นายชิดชนก สุขมงคล รองเลขาธิการ สผ. เป็นผู้แทนคณะอนุกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของกองทุนสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ สผ.

จัดทำและเผยแพร่โดยกลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

https://cutt.ly/meozcUaw https://cutt.ly/Ieozc9W8 https://cutt.ly/Teozc688 https://cutt.ly/GeozvyZf https://cutt.ly/FeozvpGX
Skip to content