สผ. ร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๐ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน  – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจาก าสตราจารย์(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในพิธีเปิด ผศ. ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดงานประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการดำเนินงานของ อพ.สธ. และหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ ตลอดจนการจัดประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรไทยเพื่อให้เด็กและเยาวชน ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนได้ตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีประชาชนในพื้นที่ นักเรียน นักศึกษา สื่อมวลชน ให้ความสนใจเข้าร่วมงานครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ในการนี้ ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมงาน และร่วมจัดนิทรรศการภายใต้หัวข้อ “สผ. ร่วมคุ้มครองพืชและสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ คืนสมดุลสู่ทรัพยากรไทย” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพืชและสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ และการดำเนินการในมาตรการต่างๆ เพื่อคุ้มครองพืชและสัตว์ อาทิ โครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ที่มีความสำคัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการผลิต แนวทางการดำเนินงานเพื่อคุ้มครองชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม พร้อมจัดกิจกรรมระบายสีเข็มกลัด พืชและสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้าร่วมงานได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของพืชและสัตว์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort