สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สผ. ร่วมแถลงข่าว ทส. ชูกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี 2567 พร้อมเตรียมการเข้ม! เพื่อผลักดันภูพระบาทเป็นมรดกโลก

วันนี้ (3 กรกฎาคม 2567) เวลา 14.00 น. ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดงานแถลงข่าว 2 ประเด็น ได้แก่ (1) การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี 2567 และ (2) การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 46 ระหว่างวันที่ 21 – 31 กรกฎาคม 2567 ณ สาธารณรัฐอินเดีย โดยมีนายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน นายประเสริฐ ศิรินภาพร เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) นางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และนางสาวกรพินธุ์ พยัคฆประการณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานการบริหารจัดการมรดกโลก กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร ทส. และ สผ. เข้าร่วมการแถลงข่าว สาระสำคัญของการแถลงข่าว ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี 2567 “BE PART OF THE PLAN ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแผน: สร้างความเป็นหุ้นส่วน สร้างความร่วมมือ มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน” ซึ่งการจัดกิจกรรมกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ ห้องบีซีซี ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว กทม. มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยรูปแบบของกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยาย การหารือ/แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งจะมีการรวบรวมประเด็นจากภาคส่วนต่างๆ มาประกอบเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพสมัยที่ 16 หรือ CBD COP 16 ณ สาธารณรัฐโคลอมเบีย ในช่วงปลายปีนี้ต่อไป และ การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 46 ในระหว่างวันที่ 21-31 กรกฎาคม 2567 ซึ่งราชอาณาจักรไทยจะเข้าร่วมการประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์ประชุม โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญและนำมาซึ่งความภาคภูมิใจให้กับชาวไทยทุกคนที่จะมีการพิจารณา 2 เรื่อง คือ การพิจารณาบรรจุแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม “สงขลา และชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลา” ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) และการพิจารณาขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม “อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท” เป็นมรดกโลก โดยหากได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกจะเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่ 8 ของราชอาณาจักรไทย ซึ่งการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกนอกจากจะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ อย่างรายได้และการสร้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อมอันเนื่องมาจากการท่องเที่ยว การส่งเสริมการอนุรักษ์ และปกป้องคุ้มครองอัตลักษณ์และทรัพยากรของท้องถิ่นอีกด้วย

จัดทำและเผยแพร่โดยกลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

https://cutt.ly/meozcUaw https://cutt.ly/Ieozc9W8 https://cutt.ly/Teozc688 https://cutt.ly/GeozvyZf https://cutt.ly/FeozvpGX
Skip to content