สผ. ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในงานกาชาด ประจำปี 2565

วันนี้ (8 ธันวาคม 2565) เวลา 17.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) พร้อมด้วย นายพิรุณ  สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขาธิการ สผ.) และคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในพิธีเปิดงานกาชาด ประจำปี 2565 ณ พลับพลาพิธี สวนลุมพินี กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “9 ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย” 

โดยงานกาชาดปีนี้ สผ. ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนหน่วยงาน ทส. ออกร้านกาชาด ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “Only together , everything is possible เพราะโลกมีเพียงใบเดียว … ทุกอย่างเป็นไปได้ ถ้าเราร่วมกัน” เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในฐานะ “พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” พร้อมกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย ทส. ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดร้านกาชาด ประจำปี 2565 ทั้งนี้ งานกาชาด ประจำปี 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 18 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 22.00 น. ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ