สผ. ร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำกลยุทธ์ระยะยาวด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย (Thailand’s Biodiversity Long-Term Strategies)

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1002 อาคารทิปโก้ 2 นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. พร้อมด้วยผู้แทนกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ได้หารือร่วมกับผู้แทนจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำกลยุทธ์ระยะยาวด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย (Thailand’s Biodiversity Long-Term Strategies) ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ Climate, Coastal and Marine Biodiversity (CCMB) ซึ่ง สผ. ดำเนินการร่วมกับ GIZ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก International Climate Initiative (IKI) ในการนี้ การจัดทำกลยุทธ์ระยะยาวดังกล่าวจะมีส่วนสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการจัดทำท่าทีสำหรับการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ COP15 ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-19 ธันวาคม 2565 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา รวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (National Biodiversity Strategies and Action Plans : NBSAPs) ฉบับที่ 5 ของประเทศ และเป็นการยกระดับการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพโดยการสร้างสมดุลในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและเชื่อมโยงกับการดำเนินงานกับเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content