สผ. ร่วมส่งเสริมข้าวลดโลกร้อนและคาร์บอนเครดิตจากนาข้าวเปียก สลับแห้ง

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2566 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใบไม้ ชั้น 8 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. ร่วมเป็นเกียรติพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิด และพิธีลงนามทำสัญญาซื้อข้าวลดโลกร้อน (Thai rice NAMA) ซึ่งปลูกด้วยวิธีทำนาแบบเปียกสลับแห้ง ระหว่างวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่ ตำบลเดิมบาง จังหวัดสุพรรณบุรี และบริษัท ออมสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด บริษัทในกลุ่มบริษัทบางจาก เพื่อนำไปมอบให้กับลูกค้าของสถานีบริการบางจาก 133 แห่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ระหว่างวันที่ 5-30 มิถุนายน 2566

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

Skip to content