สผ. ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาเหมืองหินปูนสู่ความยั่งยืน

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อาคารเพชร ชั้น ๑
กรมทรัพยากรธรณี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาเหมืองหินปูนสู่ความยั่งยืน ระหว่างบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด และบริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน) โดยสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องตามมาตรา 60 ของพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 ที่มีเจตนารมณ์มุ่งส่งเสริมการบริหารจัดการแร่ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้ดุลยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพประชาชน รวมถึง เพื่อเป็นต้นแบบความร่วมมือการทำเหมืองหินปูนเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกันในประเทศไทยอันนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน          

ในการนี้ ดร.รวีวรรณฯ ได้กล่าวสนับสนุนต่อการบริหารจัดการแร่ ในพิธีลงนามครั้งนี้ว่า การร่วมมือการทำเหมืองร่วมกันของ 2 บริษัท ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการโครงการเหมืองแร่ได้ให้ความเห็นและกำหนดเป็นมาตรการไว้ ในการประชุมพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของบริษัทปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน) ให้พิจารณาการทำเหมืองร่วมกันบริเวณประทานบัตรที่อยู่ติดกับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรบริเวณรอยต่อประทานบัตรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ไม่ต้องทิ้งทรัพยากรบริเวณต่อไว้ รวมทั้งสามารถพัฒนาการใช้ประโยชน์ในพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นแหล่งน้ำของชุมชนในอนาคตด้วย

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content