สผ. ร่วมรับมอบหน้ากากอนามัย N95 เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์โควิด 2019      

เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. สผ. เข้าร่วมงานรับมอบหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 500,000 ชิ้น จาก บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์โควิด 2019 สำหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการรับมอบ โดยมี นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน เลขานุการกรม เป็นผู้แทน สผ. ร่วมรับมอบฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุม 101 (ห้องแถลงข่าว) ชั้น 1 อาคารกรมควบคุมมลพิษ

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)