สผ. ร่วมผนึกกำลังขับเคลื่อนเป้าหมาย “MISSION 2023”

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน FTI EXPO 2022 ซึ่งจัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยในภาคเช้า ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว และในภาคบ่าย ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การบูรณาการความร่วมมือสู่ Thailand Net Zero” ในงานสัมมนา “ร่วมลดโลกร้อน ลดก๊าซเรือนกระจกด้วยปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก” ซึ่งจัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) โดยเลขาธิการ สผ. ได้กล่าวถึงความสำคัญของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย การกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก กลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และการบูรณาการความร่วมมือของ 6 กระทรวง 25 หน่วยงาน ในการขับเคลื่อนเป้าหมาย “MISSION 2023” เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ มาตรการทดแทนปูนเม็ด ให้ได้ 1 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ ภายในปี ค.ศ. 2023 โดยส่งเสริมให้เกิดการใช้ปูนซีเมนต์ไฮโดรลิกหรือปูนลดโลกร้อนอย่างแพร่หลาย เพื่อสนับสนุนการมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี ค.ศ. 2065

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)