สผ. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินความต้องการ ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ภาคตะวันออก และศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ธนาคารสัตว์ทะเลเกาะสีชัง ในพระราชูปถัมภ์ฯ

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โครงการ Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN) ภายใต้โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประเทศไทย ร่วมกับ สผ. และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินความต้องการในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความต้องการการฝึกอบรมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรพันธมิตร เพื่อจัดทำหลักสูตรและเกณฑ์การประเมินผลการอบรมด้านงบประมาณเชิงผลสัมฤทธิ์ที่บูรณาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการนิเวศตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี ผศ.ดร.นิรมล ธรรมวิริยสติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรวิจัยและความสัมพันธ์เครือข่าย มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับ นางภัทรินทร์ ทองสิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) กล่าวเปิดการประชุม และเสวนาร่วมกับ ดร.เบญจมาส โชติทอง ผู้แทนสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพกับการพัฒนาเมืองเป็นจริงได้อย่างไร การประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์แม่ข่ายและศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. จำนวนกว่า 30 คน และในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ได้ร่วมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ธนาคารสัตว์ทะเลเกาะสีชัง โดยชุมชน เพื่อชุมชนยั่งยืน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย ดร.นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ ให้การต้อนรับและร่วมหารือแนวทางการพัฒนางานวิจัยและการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และร่วมกิจกรรมการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลด้วยการปล่อยลูกปูม้า แม่ปูม้าขนาดเล็กที่เขี่ยไข่แล้วลงสู่ทะเล และร่วมขยายพันธ์ุปะการังอ่อนหนังดอกเห็ด

ดร.เบญจมาส โชติทอง ผู้แทนสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ดร.นิรันดร์ นิรันดร์นุช ผู้จัดการโครงการ Biofin Thailand
นางภัทรินทร์ ทองสิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) กล่าวเปิดการประชุม
ภาพบรรยากาศในการทำกิจกรรมกลุ่ม
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านถ่ายรูปร่วมกัน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content