สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สผ. ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ เคาะหลักการ NAP พร้อมเตรียมการเข้าร่วมประชุม COP28

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) ครั้งที่ 4/2566 พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

มติที่ประชุม

(1) เห็นชอบในหลักการแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (National Adaption Plan: NAP) ทั้งนี้โดยให้นำข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ ไปปรับปรุงแผน NAP ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป

(2) เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือว่าด้วยกลไกเครดิตร่วมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น (MoC) และการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการร่วม (Joint Committee) ฝ่ายไทย พร้อมมอบหมายองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

(3) รับทราบการดำเนินงานเพื่อเตรียมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ ๒๘ (COP28) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ โดยขอให้หน่วยงานพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้รายงานและหารือในการประชุมเตรียมการต่อไป

พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) ครั้งที่ 4/2566
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ.
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

จัดทำและเผยแพร่โดยกลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

https://cutt.ly/meozcUaw https://cutt.ly/Ieozc9W8 https://cutt.ly/Teozc688 https://cutt.ly/GeozvyZf https://cutt.ly/FeozvpGX
Skip to content