สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สผ. ร่วมบรรยายหลักสูตร “Biodiversity: การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร Biodiversity: การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ณ ห้อง Butane บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหาร พนักงาน ปตท. และบริษัทในกลุ่ม เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ โดยนายวรพงษ์ นาคฉัตรีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืน ปตท. เป็นประธานกล่าวเปิดหลักสูตรอบรม ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผอ. กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ภัยคุกคามและประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพ และนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ นางภัทรินทร์ ทองสิมา ผอ.กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กลช. บรรยายในหัวข้อระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย (Thailand Biodiversity Information Facility: TH-BIF) และนายภาณุวัตร กมุทชาติ ผอ.กลุ่มงานความมั่นคงทางชีวภาพ กลช. บรรยายในหัวข้อชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย (Thailand Red Data) และชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน (Invasive Alien Species) โดยผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 70 คน

นายวรพงษ์ นาคฉัตรีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืน ปตท.
ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผอ. กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
ผู้เข้าอบรมหลักสูตร Biodiversity: การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

https://cutt.ly/meozcUaw https://cutt.ly/Ieozc9W8 https://cutt.ly/Teozc688 https://cutt.ly/GeozvyZf https://cutt.ly/FeozvpGX
Skip to content