สผ. ร่วมทีม ทส. มอบรอยยิ้มวันเด็ก ภายใต้แนวคิด Go Green Go Together

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส) ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. และนางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน เลขานุการกรม พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สังกัด ทส. ร่วมจัดกิจกรรมและมอบของขวัญมากมายให้แก่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด เด็กไทยยุคใหม่ ร่วมใจลดโลกร้อน (Go Green Go Together) ณ บริเวณหน้าตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล และร่วมเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ รมว.ทส. ได้ทักทายและกล่าวให้โอวาทแก่เด็ก ๆ และเยาวชน ให้ร่วมกันรักษาโลกใบนี้ไว้ให้กับทุกคน อีกทั้งได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลที่ให้โอกาสกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำสิ่งดี ๆ ทั้งสาระความรู้ ความสนุกสนาน และของรางวัลรักษ์โลกมากมาย มามอบให้เด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ เลขาธิการ สผ. ได้ทักทายเด็กๆ ร่วมเล่นกิจกรรม สร้างความสนุกสนาน และแจกของรางวัลให้กับเด็กๆ ที่บูธของ สผ. อีกด้วย

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)