สผ. ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินบริการจากระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ ภายใต้โครงการ Regional Flyway Initiative (RFI)

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร สผ. โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ร่วมกับ Regional Flyway Initiative Partner (RFI) ซึ่งประกอบด้วย สำนักเลขาธิการ East Asian-Australasian Flyway Partnership (EAAFP) ธนาคารพัฒนาเอเชีย และ Birdlife International จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินบริการจากระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ โดยมี ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผอ.กลช. ให้เกียรติกล่าวเปิด การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการอนุรักษ์นกอพยพ และการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกน้ำอพยพให้กับหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในพื้นที่เครือข่ายนกน้ำอพยพ (Flyway Network Site) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่จากพื้นที่เครือข่ายนกน้ำอพยพ องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ ประมาณ 70 คน โดยในวันที่ 27-28 พ.ย. 2566 เป็นการประชุมในห้องประชุม และในวันที่ 29 พ.ย. 2566 คณะผู้เชี่ยวชาญจาก RFI จะลงพื้นที่ศึกษาดูงานในพื้นที่เครือข่ายนกน้ำอพยพบ้านปากทะเล-แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี ในระหว่างการประชุม ผอ.กลช. ได้ใช้โอกาสนี้ หารือเพื่อขอรับการสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับ EAAFP ร่วมกับผู้แทนกระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งยินดีที่จะทำงานร่วมกับประเทศไทยในประเด็นที่สนใจร่วมกัน เช่น การเสนอพื้นที่เครือข่ายนกน้ำอพยพ เป้าหมาย 30X30 และการประยุกต์ใช้แนวทาง Nature-based Solutions เป็นต้น ผ่านการเสริมสร้างสมรรถนะ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสองฝ่าย

ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผอ.กลช. ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุม
Mr. Anouj Mehta ผู้อำนวยการสำนักงานประเทศไทย Asian Development Bank
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่จากพื้นที่เครือข่ายนกน้ำอพยพ องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ
ภาพรวมการจัดประชุม

จัดทำและเผยแพร่โดยกลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content