สผ.ร่วมงาน “GC Circular Living Symposium 2022: Together To Net Zero” กระตุ้นการรับรู้เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน “GC Circular Living Symposium 2022: Together To Net Zero” จัดขึ้นโดย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC โดยมุ่งเน้นสร้างการรับรู้และความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และเป็นแรงผลักดันในการกระตุ้นให้คนไทยมีความตระหนักรู้ถึงปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี พ.ศ.2608 ของประเทศไทย โดยเป็นการจัดงานในรูปแบบ Hybrid Event ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน กรุงเทพฯ ซึ่ง ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ได้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “Driving Change on the Road to Net Zero” กลยุทธ์และวิสัยทัศน์ในการแก้ไขภาวะโลกร้อนเพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero โดยได้กล่าวถึงสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก กลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero ของประเทศ และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน รวมถึงความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาประเทศจากการดำเนินงานดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)