สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สผ. ร่วมขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ภายใต้งานประชุมวิชาการ สผ. ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จัดการประชุมวิชาการ สผ. ประจำปี พ.ศ. 2566 สผ. กับการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ภายใต้แรงกดดันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลการดำเนินงานที่สำคัญของ สผ. ทั้งการดำเนินงานภายในประเทศ และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการฯ และกล่าวปาฐกถาพิเศษ และ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดการประชุมวิชาการ และนายโยฮันเนส แคร์เนอะ ที่ปรึกษาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การนำเสนอความก้าวหน้าและการขับเคลื่อน BCG ในระยะถัดไป โดย ดร.ศรวณีย์ สิงห์ทอง จากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และการนำเสนอแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG การนำโมเดลเศรษฐกิจ BCG มาช่วยเกษตรกรให้ปรับตัวในภาวะโลกรวน โดย นายศุภลักษณ์ บัวโรย ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจ จ.สมุทรสงคราม การใช้ประโยน์จากอาหารส่วนเกิน เพื่อลดการเกิดขยะมูลฝอย โดย นายณภัทร พงษ์แพทย์ ผู้แทนมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ และภาคธุรกิจกับการเร่งปรับตัวเข้าสู่ Net Zero Emission โดย ดร.ศรายุธ แสงจันทร์ ผู้แทนบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด นอกจากนี้ คณะผู้บริหาร สผ. ได้นำเสนอความร่วมมือที่องค์กรได้ร่วมกับเครือข่ายภาคีการพัฒนาดำเนินงานสอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ ความเสี่ยงต่อความหลากหลายทางชีวภาพ การพิจารณาการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชน รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน นอกจากนี้ การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์กรพันธมิตรจากภาครัฐ เอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชนในการจัดนิทรรศการ ที่สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วนในสถานที่จัดและผู้ที่เข้าร่วมงานผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งสิ้น 750 คน

นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการฯ และกล่าวปาฐกถาพิเศษ
ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดการประชุมวิชาการ
นายโยฮันเนส แคร์เนอะ ที่ปรึกษาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้
นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร รองเลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การเสวนาในหัวข้อ "การขับเคลื่อน BCG เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้ความร่วมมือกับเครือข่าย" โดย นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร นายชิดชนก สุขมงคล รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นางสาวรุ่งอรุณ ญาติบรรทุง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ที่ปรึกษาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย เดินชมบูธนิทรรศการภายในงาน
คณะผู้บริหาร สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ เจ้าหน้าที่

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

https://cutt.ly/meozcUaw https://cutt.ly/Ieozc9W8 https://cutt.ly/Teozc688 https://cutt.ly/GeozvyZf https://cutt.ly/FeozvpGX
Skip to content