สผ. ร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี ค.ศ. 2020 ครั้งที่ 5

สผ. โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ในฐานะหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบงานความหลากหลาย ทางชีวภาพของโลกหลังปี ค.ศ. 2022 ครั้งที่ 5 (The Fifth Meeting of Open-ended Working Group on the Post-2020 Global Biodiversity Framework: OEWG2020-5) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2565 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำร่างกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี ค.ศ. 2020 ซึ่งจะใช้เป็นกรอบการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของโลก ต่อจากแผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพและเป้าหมายไอจิ ซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อปี 2563 โดยคณะทำงานฯ ได้เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 2561 และยกร่างกรอบงานฉบับแรกแล้วเสร็จในปี 2564 จากนั้นมีการจัดประชุมคณะทำงานฯ ต่อเนื่องอีก 3 ครั้ง ในช่วงปี 2565 เพื่อให้ประเทศภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพพิจารณาและหาทางบรรลุข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับ เป้าประสงค์ (goals) ด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ภายในปี ค.ศ. 2050 และเป้าหมาย (targets) ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ คุ้มครอง และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ภายในปี ค.ศ. 2030 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ คาดหวังให้การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 5 สามารถเห็นชอบเนื้อหาของร่างกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี ค.ศ. 2020 ร่วมกัน และสามารถเสนอร่างกรอบงานฯ ให้สมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมสมัยที่ 15 ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 – 19 ธันวาคม 2565 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา เพื่อให้ประเทศภาคีอนุสัญญาว่าด้วยควาหลากหลายทางชีวภาพนำกรอบงานดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางการจัดทำแผนงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพระดับชาติต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online slot88 istanaslot istanaslot slot88 istana slot istanaslot situs slot gacor hari ini istana impian istanaimpian istanaimpian2 istanaimpian3 istanaimpian4 istanaslot istanaslot Situs Judi Slot Online daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

slot pulsa

gangster4d slot

gangster4d

istana slot

http://ukt.uhnsugriwa.ac.id/admin/slot88/

https://ishcsf.com/slot-gacor/

https://www.sos-logistica.org/wp-content/uploads/slot-demo/

https://cultura.tonala.gob.mx/

https://bma.ac.ke/wp-content/uploads/2023/

http://labiela.com/cgi-bin/slot-gacor/

https://www.ideasei.com/wp-content/slot-dana/

https://kayseriescortu.com/slot-gacor/

http://sion.uhnsugriwa.ac.id/css/slot-gacor/
https://keckarangawen.demakkab.go.id/slot-gacor/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot-toto/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot-gacor/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot88/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot777/
slot777
slot gacor
Skip to content