สผ. ร่วมกับ GIZ จัดการประชุมเผยแพร่สรุปผลการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (COP 27) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ “COP27 Debrief: From our talk to our walk”

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จัดการประชุมเผยแพร่สรุปผลการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๗ (COP 27) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ “COP27 Debrief: From our talk to our walk” ณ ห้องประชุมเวิลด์ บอลรูม บี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์​กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดเนื้อหาสาระสำคัญของผลจากการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๗ (COP 27) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่จัดขึ้น ณ ประเทศอียิปต์ ระหว่างวันที่ 6-18 พฤศจิกายน 2565 รวมถึงแนวทางการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในอนาคต โดยนายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดการประชุม และ นายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตสหพันธ์​ สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับ ตลอดจน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “COP 27 for the Implementation: COP 27 กับก้าวต่อไปของประเทศไทย” เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและทิศทางการขับเคลื่อนงานในอนาคต ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ในทุก ๆ ระดับ ประสานความร่วมมือ และสร้างความเข้าใจในวงกว้างต่อความสำเร็จและผลลัพธ์จากการประชุม COP 27 ดังกล่าว อีกทั้ง มีกิจกรรม​ “Thinking beyond COP27: มุมมองหลัง COP 27” ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อทิศทางการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ในหัวข้อ “มุมมองด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสูญเสียและความเสียหาย (Climate Change Adaptation and Loss and Damage)” โดย นายศุภกร ชินวรรโณ นักวิชาการอิสระด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ “การเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Finance)” โดย นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกอง ประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกโดยใช้กลไกตลาด (Market-based mechanisms for Climate Change Mitigation)” โดย นางสาวพฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ ผู้แทนองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ มหาชน) โดยมีคุณกิตติ สิงหาปัด เป็นผู้ดำเนินรายการ พร้อมกันนี้นายฮานส์ อูลริช ซูดเบค อุปทูตและหัวหน้าแผนกเศรษฐกิจ นายโยฮัน แคเนอร์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐเยอรมณีประจำประเทศไทย นายไรน์โฮลด์ เอลเกส ผู้อำนวยการ GIZ ประจำประเทศไทยและมาเลเซีย ผู้บริหาร ทส. ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา นักเรียนและนักศึกษา ภาคประชาชน สื่อมวลชน และองค์กรอิสระ จำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมงานฯ

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content