สผ.ยึดมั่นความถูกต้อง ประชุมคณะทำงานด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ครั้งที่ 1/2567

สผ.ยึดมั่นความถูกต้องประชุมคณะทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 สผ. โดย กลุ่มงานจริยธรรม ได้จัดการประชุมคณะทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สผ.ครั้งที่ 1/2567 เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม สผ. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสามารถสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน เลขานุการกรม เป็นคณะทำงานและเลขานุการ และมีผู้แทนกอง/กลุ่มงานอิสระ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ประมาณ 20 คน
ซึ่งที่ประชุม ได้รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมทั้งแผนปฏิบิตการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม
นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน เลขานุการกรม เป็นคณะทำงานและเลขานุการ
สผ.ยึดมั่นความถูกต้องประชุมคณะทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ครั้งที่ 1/2567

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content