สผ. มุ่งสร้างการรับรู้ปรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำ (ร่าง) ประกาศ สผ. เรื่อง หลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๗

สผ. โดย กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) ประกาศ สผ. เรื่อง หลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมพ.ศ. …. เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์คกรุงเทพมหานคร โดยมี นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ นางเสาวภา หิญชีระนันทน์ ผอ. กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานทั้งนี้ นางสุคนธา เศรษฐ์วรกิจ ผอ. กลุ่มงานพิจารณาผู้มีสิทธิทำรายงาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพิจารณาผู้มีสิทธิทำรายงาน เป็นวิทยากรในการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ สผ. ซึ่งมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาวิศวกร สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอและเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวน 100 คน เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศดังกล่าว และ สผ. จะนำผลการประชุมรับฟังฯ ที่ได้นำไปประกอบปรับปรุง(ร่าง) ประกาศ สผ. เรื่อง หลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. …. ต่อไป

นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธาน
นางเสาวภา หิญชีระนันทน์ ผอ. กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน
ภาพรวม วิทยากรในการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ
ภาพรวม สผ. มุ่งสร้างการรับรู้ปรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำ (ร่าง) ประกาศ สผ. เรื่อง หลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๗

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content