สผ.  พร้อมใจร่วมพิธีไหว้พระพรหม และพระชัยมงคล เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. พร้อมด้วย นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร รองเลขาธิการ สผ. ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สผ. ร่วมพิธีไหว้พระพรหม และพระชัยมงคล ประจำ สผ. เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566 ณ อาคารทิปโก้ 2

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์   สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)