สผ. พร้อมใจร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร รองเลขาธิการ สผ. ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สผ. ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ณ ลานหน้าอาคารทิปโก้ 2 นอกจากนี้ สผ. โดย สลก. ร่วมกับ กลุ่มจริยธรรม ได้จัดโครงการเสริมสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตแก่คนในองค์การ โดยได้รับความกรุณาจากพระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ ประธานกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร มาเป็นพระวิทยากรบรรยายธรรม ในหัวข้อ ONEP HAPPY SOUL “ธรรมะดีต่อใจ ต้อนรับปีใหม่ 2566” ในโอกาสนี้ เลขาธิการ สผ. ได้กล่าวอวยพรและสวัสดีปีใหม่ ให้กับเจ้าหน้าที่ สผ. ทุกคน มีความสุขใจ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีความสุขในการทำงานเพื่อต้อนรับการเริ่มต้นศักราชใหม่ ปี พ.ศ. 2566 ที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)