สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สผ.ประชุมเข้มคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลและกำกับดูแลการระบายมลพิษทางอากาศ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กปผ.) ได้จัดการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลและกำกับดูแลการระบายมลพิษทางอากาศในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1003 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 สผ. และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม และนางอินทิรา เอื้อมลฉัตร รองเลขาธิการ สผ. เข้าร่วมการประชุมกับคณะทำงานฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานภายใน สผ. ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มนิติการ กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 37 คน โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ (NOX และ SO2) และการกำหนดประเภทโครงการ/แหล่งกำเนิดมลพิษ การกำหนดแนวทาง/หลักเกณฑ์/วิธีการในการบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่การจัดสรรอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ (NOX และ SO2) รวมทั้งการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลาง (Central Database System) ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเดินหน้าของการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้การบริหารจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่ โดยคำนึงถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญ

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

https://cutt.ly/meozcUaw https://cutt.ly/Ieozc9W8 https://cutt.ly/Teozc688 https://cutt.ly/GeozvyZf https://cutt.ly/FeozvpGX
Skip to content