สผ.ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายชัชชม อรรฆภิญญ์ เป็นประธาน นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. รักษาราชการแทนเลขาธิการ สผ. เป็นรองประธาน และ นางรพีพร ขันโอฬาร รักษาราชการแทน ผอ.กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้มีการพิจารณา (ร่าง) สัญญาการรับเงินอุดหนุนภายใต้กองทุน ThaiCIระหว่าง สผ.และผู้รับเงินอุดหนุน
ซึ่งมีคณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมประชุมประมาณ 35 คน
นายชัชชม อรรฆภิญญ์ เป็นประธาน
นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. รักษาราชการแทนเลขาธิการ สผ. เป็นรองประธาน
นางรพีพร ขันโอฬาร รักษาราชการแทน ผอ.กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
ภาพรวม สผ.ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2567

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content