สผ. นำคณะผู้เชี่ยวชาญจากโครงการ Regional Flyway Initiative (RFI) ศึกษาดูงานในพื้นที่เครือข่ายนกน้ำอพยพบ้านปากทะเล-แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 สผ. โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย นำคณะผู้เชี่ยวชาญจากโครงการ Regional Flyway Initiative (RFI) ศึกษาดูงานการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำ และพบปะพี่น้องประชาชน ในพื้นที่เครือข่ายนกน้ำอพยพบ้านปากทะเล – แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่เครือข่ายนกน้ำอพยพ แห่งที่สองของประเทศไทย บ้านปากทะเลเป็นพื้นที่ป่าชายเลน นาเกลือ และที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง เป็นแหล่งทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพที่จำเป็นสำหรับการอนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็ก แหล่งทรัพยากรประมง และเป็นแหล่งแวะพัก รวมถึงเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ในช่วงฤดูกาลอพยพ โดยพบนกประมาณ 245 ชนิด ประกอบด้วย นกประจำถิ่น 102 ชนิด และนกอพยพ 143 ชนิด ซึ่งเป็นนกที่มีความสำคัญระดับโลก เช่น นกชายเลนปากช้อน (Spoon-billed Sandpiper) นกซ่อมทะเลอกแดง (Asian Dowitcher) นกน็อตใหญ่ (Great Knot) นกทะเลขาเขียวลายจุด (Nordmann’s Greenshank) นกอีก๋อยตะโพกสีน้ำตาล (Far Eastern Curlew) เป็นต้น นอกจากนี้ ได้มีการหารือร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันต่อไป

ดร. จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.)
เจ้าหน้าที่ สผ. สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยและองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล ถ่ายภาพร่วมกัน
รูปป้ายพื้นที่อนุรักษ์บ้านปากทะเล

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content