สผ. ซักซ้อมความเข้าใจ Smart EIA Plus สำหรับจังหวัดกระจายภารกิจการพิจารณารายงาน EIA

สผ. โดย กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) ได้เปิดให้บริการระบบศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Smart EIA Plus) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นมา และได้ติดตามการใช้งานระบบ Smart EIA Plus อย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบว่า มีการใช้งานระบบในบางขั้นตอนที่ยังปฏิบัติไม่ครบถ้วน และยังไม่เป็นไปในแนวทางปฏิบัติเดียวกัน จึงได้จัดอบรมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจต่อแนวทางการใช้งานระบบ Smart EIA Plus สำหรับจังหวัดกระจายภารกิจการพิจารณารายงาน EIA เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Webex โดยได้รับเกียรติจาก นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อมอบนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานระบบ Smart EIA Plus ร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนเกิดการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดยกลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content