สผ. ชี้แจงการก่อสร้างอาคารใหม่ของ สผ. ต่อ ส.ส. ภาดาท์ วรกานนท์ ชมรมอนุรักษ์พญาไท และผู้แทนชุมชน

นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมชี้แจงการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ของ สผ. พร้อมด้วยรองเลขาธิการสำนักงานฯ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช และนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ เข้าร่วมการชี้แจง โดยมีนางสาวภาดาท์ วรกานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตพญาไท กรุงเทพฯ  นายนรฤทธิ์ โกมลารชุน ประธานชมรมอนุรักษ์พญาไท และนายประเสริฐ ลิปิวัฒนา จากชมรมอนุรักษ์พญาไท และผู้แทนชุมชน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงดังกล่าว

สผ. ได้อธิบายถึงเหตุผลและความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ เนื่องจากสภาพอาคารปัจจุบันได้ทรุดโทรมมาก มีอายุการใช้งานมานานถึง ๔๒ ปี อาคารบางแห่งมีรอยแตกร้าว น้ำฝนรั่วซึม รวมถึงขนาดพื้นที่สำนักงานมีไม่เพียงพอสำหรับรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการจัดประชุมคณะกรรมการตามภารกิจของ สผ. ตลอดจนระบบสาธารณูปการภายในและภายนอกอาคารไม่เพียงพอ อาทิ ระบบลิฟท์มีไม่เพียงพอและไม่สามารถติดตั้งเพิ่มได้ ที่จอดรถมีไม่เพียงพอ ทำให้เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ และผู้มาติดต่อราชการต้องนำรถไปจอดในชุมชน

ทั้งนี้ ในการออกแบบอาคารสำนักงานใหม่ของ สผ. ได้นำหลักการออกแบบอาคารเขียว (Green Building) มาใช้ โดยคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการอนุรักษ์พลังงาน ในการออกแบบอาคารสองหลัง อาคารแรก มี ๕ ชั้น ความสูง ๒๒.๖ เมตร อาคารที่สอง มีความสูง ๔ ชั้น ความสูง ๑๙.๑ เมตร และมีชั้นใต้ดิน ๒ ชั้น สำหรับเป็นที่จอดรถ

อาคาร สผ. ตั้งอยู่พื้นที่ในเขตสีน้ำเงิน เป็นที่ดินสำหรับหน่วยงานราชการ ในกลุ่มเดียวกับกระทรวงการคลัง และกรมประชาสัมพันธ์ ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงแม้การก่อสร้างอาคารของหน่วยงานราชการไม่เข้าข่ายต้องศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างไรก็ตาม สผ. ได้จัดทำมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับการรื้อถอนอาคารเก่า และก่อสร้างอาคารใหม่ ที่เข้มงวดสอดคล้องกับมาตรการที่กำหนดไว้ใน EIA ของโครงการเอกชน และนำไปเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขที่จะต้องปฏิบัติในสัญญาของการก่อสร้างอาคารใหม่ นอกจากนี้ สผ. อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนก่อนรื้อถอนอาคารในพื้นที่บริเวณโดยรอบ สผ. ด้วย เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อน-ระหว่าง และหลังการก่อสร้าง เพื่อไม่ให้ก่อผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

kürtaj ankara Marmaris transfer betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort