สผ.จับมือ กฟผ.ร่วมแรงร่วมใจปลูกป่าลดโลกร้อนมุ่งสู่ Carbon Neutrality

เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2565  สผ. ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมการส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดกิจกรรมและกล่าวถึงนโยบายการดำเนินงานการส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม ของ สผ. นายประเสริฐ อินทับ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน กล่าวต้อนรับ และนางอินทิรา เอื้อมมลฉัตร ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงที่มาของการดำเนินการจัดกิจกรรมฯ ต่อจากนั้น มีการบรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการน้ำโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ และการดำเนินการส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ และร่วมกันจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ “สผ. และ กฟผ. ร่วมแรงร่วมใจปลูกป่าลดโลกร้อนมุ่งสู่ Carbon Neutrality” รวมทั้ง รับฟังการบรรยายและศึกษาดูงาน โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและศูนย์แปรรูปรัฐวิสาหกิจชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้าน “การส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม” ร่วมกัน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ สผ. และเจ้าหน้าที่ กฟผ. จำนวนประมาณ 100 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content