สผ. จัดเต็มร่วมกิจกรรมร้านกาชาด แจกของรางวัลใหญ่มากมาย ฟรี ตลอดทั้งวัน

วันที่ 17 ธันวาคม 2565 ณ งานกาชาด สวนลุมพินี กรุงเทพฯ ร้านกาชาดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “Only together, everything is possible เพราะโลกมีเพียงใบเดียว … ทุกอย่างเป็นไปได้ ถ้าเราร่วมกัน” โดยวันนี้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน เลขานุการกรม นำทัพมาร่วมจัดกิจกรรมเล่นเกมร่วมกับประชาชนที่มาร่วมงาน พร้อมแจกของรางวัลใหญ่มากมายตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ ภายในร้านกาชาด ยังมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คาร์บอนเครดิต และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวันเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน ตลอดจนซุ้มนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงเป็น พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดแสดงพรรณไม้ทรงโปรด กล้วยไม้ รองเท้านารีอินทนนท์ จากโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ (ดอยอินทนนท์) อีกด้วย

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)