สผ. จัดอบรม เรื่อง “พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑

เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องแซฟไฟร์ โรงแรมโนโวเทล แพลทินัม ประตูน้ำ กรุงเทพฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.) จัดการอบรม เรื่อง “พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : การจัดสรร การใช้ การพัฒนา และการอนุรักษ์” ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวนประมาณ ๑๐๐ คน ได้แก่ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) เจ้าหน้าที่ สผ. หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยงานอนุญาต ตัวแทนผู้ประกอบการ และนิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีความรู้ความเข้าใจต่อพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์และวิเคราะห์เชื่อมโยงในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพต่อไป ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมี นางกานดา ปิยจันทร์ ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน ต่อจากนั้น เป็นการบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับ “พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑” โดย ว่าที่ร้อยตรีสมชัย แตงไทย ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และ ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้จัดให้มีการอภิปรายและตอบข้อซักถาม เรื่อง “พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : การจัดสรร การใช้ การพัฒนา และการอนุรักษ์” โดย นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สผ.) และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินรายการโดย นางสาวปราวีณา มณีสุต ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สผ.)

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

kürtaj ankara Marmaris transfer betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort