สผ . จัดอบรม เรื่อง การประเมินผลกระทบด้านนิเวศวิทยาทางทะเล สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สผ . จัดการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่อง การประเมินผลกระทบด้านนิเวศวิทยาทางทะเล สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โดย นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดการอบรม และนายสิทธิชัย ปิติสินชูชัย ผอ.กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน การอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ ในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) เป็นวิทยากรในการบรรยาย พร้อมทั้งการตอบข้อซักถาม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรม ได้แก่ คชก. เจ้าของโครงการ ผู้รับใบอนุญาตจัดทำรายงานฯ หน่วยงานอนุญาต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ 100 คน ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบด้านนิเวศวิทยาทางทะเล สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิใน คชก. รวมทั้ง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป

นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติแะสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นประธานเปิดการอบรม
นายสิทธิชัย ปิติสินชูชัย ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
นายไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ ในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) เป็นวิทยากรในการบรรยาย พร้อมทั้งการตอบข้อซักถาม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดอบรม เรื่อง การประเมินผลกระทบด้านนิเวศวิทยาทางทะเล สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content