สผ. จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.) จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านนิเวศวิทยาทางน้ำและทรัพยากรประมง” สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบด้านนิเวศวิทยาทางน้ำและทรัพยากรประมงจากการพัฒนาโครงการ รวมถึง ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการศึกษา และประเมินผลกระทบด้านนิเวศวิทยาทางน้ำและทรัพยากรประมงต่อไป ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรม นางกานดา ปิยจันทร์ ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี นายอภิชาติ เติมวิชชากร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิเวศวิทยาทางน้ำและการประมง เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการประเมินผลกระทบด้านนิเวศวิทยาทางน้ำและทรัพยากรประมง จากนั้น เป็นการอภิปรายและตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ โดยนายอภิชาติ เติมวิชชากร ผู้ทรงคุณวุฒิฯ และ นางอินทนิล อินท์ชยะนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ สผ. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว จำนวนประมาณ ๖๐ คน เมื่อวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ สผ.

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort