สผ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานด้านศาสนพิธี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.30 -16.30 ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกลุ่มงานจริยธรรม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานด้านศาสนพิธี โดยมี นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน เลขานุการกรม เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการฝึกอบรม และได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมชัย ดงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการศาสนพิธี พร้อมด้วยคณะวิทยากรจากกรมการศาสนา ร่วมบรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติงานด้านศาสนพิธี ให้กับเจ้าหน้าที่ สผ. โดยมี ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 50 คน การฝึกอบรมครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ สผ. ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ สผ. ที่เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนา และสามารถปฏิบัติงานด้านศาสนพิธีในเบื้องต้น ส่งผลให้เกิดศาสนทายาท เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป

นางสางธุวานันท์ ยุกติรัตน เลขานุการกรม
นายเฉลิมชัย ดงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการศาสนพิธี พร้อมด้วยคณะวิทยากรจากกรมการศาสนา ร่วมบรรยายให้ความรู้
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 50 คน
การฝึกอบรมครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ สผ.
ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ สผ. ที่เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนา และสามารถปฏิบัติงานด้านศาสนพิธีในเบื้องต้น

จัดทำและเผยแพร่โดยกลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content