สผ. จัดอบรมหลักสูตร การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1001 นายฉัตรชัย อินต๊ะทา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการจัดอบรมหลักสูตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) ซึ่งการอบรมดังกล่าวมุ่งเน้นให้บุคลากรสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การโจมตีทางไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการวิธีการนำเครื่องมือด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อปกป้องและดูแลระบบเครือข่ายของ สผ. ให้มีปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยการบรรยายประกอบด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) สาระสำคัญกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 2) โครงสร้างพื้นฐานด้าน Cyber Security และ 3) กรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นและการแก้ไขปัญหา โดย ดร. ศรายุทธ ฉายสุริยะ จากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 43 คน

จัดทำโดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content