สผ. จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณลานตึกหน้าอาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. พร้อมด้วย รองเลขาธิการ สผ. ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช นายประเสริฐ ศิรินภาพร และ นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๙ รูป เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม