สผ. จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สผ. ครบรอบ 45 ปี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา 08.๓๐ น. ณ บริเวณลานตึกหน้า สผ. ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขาธิการ สผ.) พร้อมด้วย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช นายประเสริฐ ศิรินภาพร นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๙ รูป เนื่องในโอกาสวันวันคล้ายวันสถาปนา สผ. ครบรอบ 45 ปี ต่อจากนั้น เป็นพิธีสักการะพระชัยมงคล ณ บริเวณศาลพระภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคล

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม