สผ. จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี ๒๕๖๓

เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณลานตึกหน้า สผ.  ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พร้อมด้วย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช  รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๑๐ รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี ๒๕๖๓ ต่อจากนั้น ได้มีการสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ชาว สผ.

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม