สผ.จัดพิธีทำบุญตักบาตร และสรงน้ำพระเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๙ รูป ต่อจากนั้นเป็นพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และสักการะท้าวมหาพรหมพนมกร ในการนี้ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช และนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมพิธีดังกล่าวเมื่อวันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๑๕ น. ณ บริเวณหน้าอาคารทิปโก้ ๒

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม