สผ. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2  ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมี รองเลขาธิการ สผ. นายประเสริฐ ศิรินภาพร นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สผ. เข้าร่วมในพิธี และลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)