สผ. จัดประชุมเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นปฏิบัติหน้าที่แทน สผ. พิจารณารายงาน EIA และการติดตามผลการดำเนินการกระจายภารกิจ การพิจารณารายงาน EIA ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชนในจังหวัดที่ได้รับการกระจายภารกิจการพิจารณารายงาน EIA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) จัดประชุมสัมมนาฯ ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยนางเสาวภา หิญชีระนันทน์ ผอ.กพส. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา จากนั้นเป็นการเสวนาโดย ผอ.กพส. และนางสาวรุ่งอรุณ ญาติบรรทุงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานอาคารกองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์ กพส.ในหัวข้อเรื่อง “ผลการดำเนินการกระจายภารกิจการพิจารณารายงาน EIA ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร และจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” และอภิปรายในหัวข้อ เรื่อง “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน EIA ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน” โดยผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ประกอบด้วย ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณารายงาน EIA ในจังหวัดที่ได้รับการกระจายภารกิจการพิจารณารายงาน EIA และในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 12 คณะ (เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด)

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content