สผ. จัดประชุมเพื่อเตรียมการคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคี กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (COP 27) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมเพื่อเตรียมการคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (COP 27) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เข้าร่วมการประชุมฯ ด้วย ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของคณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมการประชุม COP 27 การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 17 (CMP 17) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 4 (CMA 4) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 – 18 พฤศจิกายน 2565ณ เมืองชาร์มเอลเชค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ โดยที่ประชุมได้รับทราบกำหนดการประชุม องค์ประกอบคณะผู้แทนของประเทศไทยและกรอบท่าทีเจรจาของไทย ตลอดจนรายละเอียด การเดินทางเข้าร่วมการประชุม นอกจากนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาการแบ่งงานเพื่อติดตามการประชุม และการรายงานผลการประชุมของคณะผู้แทนไทยด้วย โดยประธานการประชุมฯ ได้เน้นย้ำให้ผู้แทนไทย ติดตามประเด็นการเจรจาใกล้ชิดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยในทุกมิติของแก้ไขปัญหา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงในการเจรจาจะต้องยึดตามหลักการเจรจาของกรอบท่าทีเจรจาของไทยด้วย ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีผู้แทนไทยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 56 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content