สผ. จัดประชุมเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ภาคตะวันออก

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
โดย กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565
ณ ห้องประชุมเจิมจอม โรงแรมโนโวเทล มารีน่า ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับเกียรติจากนายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุม นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผอ.กชพ. กล่าวรายงานการประชุม โดยการประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน
โครงการ ได้แก่ “การจัดทำเกณฑ์การประเมินสถานการณ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สำหรับบ่งชี้ระดับความเสี่ยง หรือคุณภาพในเชิงพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก “ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (MIS) ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก”
และ “ (ร่าง) รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ มากกว่า 200 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content