สผ.จัดประชุมสัมมนา “เชื่อมเมืองเก่า สู่โอกาส : การสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาสู่เมืองเก่าวิถีใหม่และความยั่งยืน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ในหัวข้อ “เชื่อมเมืองเก่า สู่โอกาส : การสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาสู่เมืองเก่าวิถีใหม่และความยั่งยืน (Connecting the Dots : Enhancing Networks for Conservation and Sustainable Development to The New Normal of Old Towns) เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมทรูไอคอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพฯ โดยมีท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ให้เกียรติปาฐกถานำสัมมนาวิชาการฯ ในหัวข้อ “การสื่อความหมายทางประวัติศาสตร์และมรดกเมืองในบริบทร่วมสมัย” และได้รับเกียรติจาก นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม ดร. รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. กล่าวรายงาน โดยภายในงานมีกิจกรรมการจัดชุดนิทรรศแสดงผลงานเมืองเก่าที่มีผลงานโดดเด่น และให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเมืองเก่า ผลงานการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “วิถีของเมืองเก่า” การออกร้านของชุมชนในเขตพื้นที่เมืองเก่า การมอบเกียรติบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับเมืองเก่าที่ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ เมือง คือ เมืองเก่าพิษณุโลก และเมืองเก่าที่อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า คือ เมืองเก่าร้อยเอ็ด และเมืองเก่าเป้าหมาย ๓ เมือง ได้แก่ เมืองเก่าอุทัยธานี เมืองเก่าฉะเชิงเทรา และเมืองเก่าตรัง ซึ่งการประชุมสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการบริหารจัดการพื้นที่เมืองเก่าให้กับ ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า และภาคีเครือข่ายในพื้นที่เมืองเก่า ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าในพื้นที่ให้สัมฤทธิ์ผลต่อไปในพื้นที่เมืองเก่า ๓๖ เมือง ได้แก่ เมืองเก่าตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า พ.ศ. ๒๕๔๖ รวม ๓๒ เมือง และเมืองที่อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า ๔ เมือง

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort