สผ.จัดประชุมนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ได้จัดการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ โรงแรม รามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญของการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ” โดยมี ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ  ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ กล่าวรายงาน ต่อจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย (Thailand Biodiversity Information Facility: TH-BIF): จากปัจจุบันสู่อนาคต และเป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา ในหัวข้อ TH-BIF: โจทย์น่ารู้สำหรับพัฒนาคลังข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลการพัฒนาระบบคลังข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ รับฟังข้อเสนอแนะ และวางทิศทางการพัฒนาและบูรณาการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยในอนาคตอย่างสอดคล้องกับความต้องการใช้งาน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการจัดทำระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๒๐๐ คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort