สผ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ครั้งที่ 3/2566

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยมี นายบวรเวท รุ่งรุจี เป็นประธาน นายชิดชนก สุขมงคล รองเลขาธิการ สผ. เป็นรองประธาน มีอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 35 คน การประชุมดังกล่าว มีการพิจารณาเรื่อง โครงการสะพานข้ามทางรถไฟ บนทางหลวงหมายเลข 3339 (สายห้วยชินสีห์ – พญาไม้) จังหวัดราชบุรี เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ที่มีมติให้กรมทางหลวงและบริษัทที่ปรึกษาศึกษาทางเลือกเพิ่มเติมในการก่อสร้าง เพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม โดยเฉพาะเมืองโบราณคูบัว ซึ่งเป็นเมืองโบราณสมัยทวารดี ที่มีคุณค่าและความสำคัญของประเทศ กรมทางหลวงได้ดำเนินการศึกษาทางเลือกเพิ่มเติมในการก่อสร้างฯ แล้วเสร็จ และผลจากการประชุมเห็นควรให้กรมทางหลวง ไปจัดทำแนวทางการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีต่อเมืองโบราณคูบัว และเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ อีกครั้ง

นายบวรเวท รุ่งรุจี เป็นประธาน
นายชิดชนก สุขมงคล รองเลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธาน
นางสาวสิริวรรณ สุโอฬาร ผู้อำนวยการกลุ่มงานอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ทำหน้าที่เลขานุการ นางสาวกนกกาญจน์ โกติรัมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสโรชา หรุ่นศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และ นายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สิน ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ
มีอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 35 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content