สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สผ. จัดประชุมคณะกรรมการ กองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2567

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2567 โดยมีนายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งมีคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมประชุม ประมาณ 45 คน

โดยการประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ ได้แก่

  1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างวินัยในการคัดแยกขยะบริเวณโรงเรียนของโรงเรียนบ้านขามเรียน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
  2. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางของเทศบาลตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
  3. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาย่านชุมชนเก่ามรดกจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรักษาคุณค่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
  4. โครงการการปรับตัวของเกษตรกรรายย่อยภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยระบบเกษตรกรรมยั่งยืน โดยมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
  5. โครงการพัฒนาต้นแบบชุมชนคาร์บอนต่ำด้านการจัดการขยะชุมชนและการเกษตรเพื่อสนับสนุน การลดก๊าซเรือนกระจกในระดับพื้นที่ โดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
  6. ประเด็นการเปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใต้กองทุน ThaiCI ของประเภทโครงการ/ชื่อโครงการ: การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากบริการของธุรกิจโรงแรม และที่พัก
  7. ขอปรับแผนจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2567

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

https://cutt.ly/meozcUaw https://cutt.ly/Ieozc9W8 https://cutt.ly/Teozc688 https://cutt.ly/GeozvyZf https://cutt.ly/FeozvpGX
Skip to content