สผ. จัดงานสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดอุดรธานี

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยกลุ่มงานวิเคราะห์และประสานแผน กำหนดจัดงานสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระดับจังหวัด จำนวน 5 ครั้ง โดยครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี การสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และการจัดทำคำขอรับการอุดหนุนงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 85 คน ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 9-10 (สคพ.) ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสจ.) และผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่จังหวัดเขตรับผิดชอบ สคพ.ที่ 9 และ 10 ซึ่งมี อปท. หลายแห่งให้ความสนใจ จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เช่น ทม.บึงกาฬ ทม.กาฬสินธุ์ ทต.งิ้วด่อน ทต.เหล่าปอแดง ทต.บึงโขงหลง และทต.โนนสัง เป็นต้น

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยกลุ่มงานวิเคราะห์และประสานแผน กำหนดจัดงานสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระดับจังหวัด จำนวน 5 ครั้ง โดยครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2566
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยกลุ่มงานวิเคราะห์และประสานแผน กำหนดจัดงานสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระดับจังหวัด จำนวน 5 ครั้ง โดยครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2566

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content