สผ.จัดกิจกรรม “ONEP KM DAY 2563”

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม  (กตป.) ได้จัดกิจกรรม “ONEP KM DAY 2563” เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมี นางอรวรรณ ดนัยบุตร ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดกิจกรรม จากนั้น เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานจัดทำองค์ความรู้ของ สผ. และกอง/กลุ่มอิสระ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดย นายชาญวิทย์ ทองสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายพงศธร พวงสมบัติ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์โพธิ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ และนางสาวทัศนธร ภูมิยุทธ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ นอกจากนี้ ได้มีการถอดบทเรียนและถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดย นางกานดา ปิยจันทร์ ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นายเอกชัย ภาระนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม และนายไพเลิศ เขียวคำ พนักงานธุรการ ระดับ ๓  และการนำเสนอองค์ความรู้สำคัญ โดย นายภาณุวัตร กมุทชาติ ผอ.กลุ่มงานความมั่นคงทางชีวภาพ นางสาวพุทธธิดารัตนะ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ และนางสาวสวรรยา วรชิน นักวิชาการเผยแพร่ ในการนี้ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช และนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ ๒๐๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort