สผ.จัดกิจกรรม KM for Journey to be the writers

กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม (กตป.) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดกิจกรรม KM for Journey to be the writers  ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดย นางณัฐิยา ลาภเลิศสุข ผอ.กตป. เป็นประธานในพิธีเปิด

และคุณสรรชัย หนองตรุด รองผู้อำนวยการสถาบันรามจิตติ และคุณกิตติคุณ กิตติอมรกุล

ฝ่ายสื่อสารคดีและการอบรม สถาบันรามจิตติ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนบทความเชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ สผ. ได้รับการพัฒนาทักษะการเขียนบทความได้น่าสนใจยิ่งขึ้น และสามารถเขียนบทความถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์ของ สผ. เว็บไซต์การจัดการความรู้ สผ. รวมทั้งในโอกาสนี้ สผ. ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์สนาม และยารักษาโรคให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในภารกิจการลาดตระเวน โดยมีนายสมเจตน์ จันทนา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นผู้รับมอบสิ่งของดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ตามความประสงค์ของผู้บริจาคต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย :กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)